top of page

Group

Public·13 members
Ryan Harris
Ryan Harris

Sal Rachele Earth Awakens Pdf 162. MC LC Ni dungTrangLI NI U Mt bnh lun v Phng php Trao truyn Mtci nhn vo tng lai9 9 12GII THIU BUI BNH MINH MI S Tt nghip Mt cuchnh trnh vo tng lai Mt nt i cng v ba Tri t song song S ng sng to cnhn v s ng sng to tp th Vt qua cng 201215 15 17 21 21 22CHNG 1 MTTNG QUAN V DNG THI GIAN TNG LAI Tri nghim cng 2012 Nhng thay i v mtvt l trong nhng linh hn mt 4 Gc nhn t di ln Nhng linh hn mt 4 ri bcc gia nh mt 3 ca h Giai on 2012 n 2013 Di chuyn xa hn trong nm2013 Nhng thch thc trong cc cng ng gic ng Nm 2014 S xut hin cc cngng nh sng Giai on 2014 - 2016 Vng quc cht chc mt 3 Tri t Mi bt uxut hin Sao chi nm 2017 Cc nm t 2018 n 2020 Cc nm t 2020 n 2030 Sbay qua ca hnh tinh Nibiru nm 2030 S Chuyn i Thin H: 2030 - 21002425 27 29 29 30 31 32 32 34 34 36 37 38 40 40 41 42CHNG 2 BN CHT CATHI GIAN Tri t phi tuyn v cc tng th sinh mnh ca c y Mi quan h gia ttng v thi gian Nhng thay i trong Bn cht ca Thi gian Mt tho lun v ccdng thi gian c th v cc dng thi gian chc chn i mt vi s tht ca ci LNh Vy Sng to mt dng thi gian trao quyn cho cc bn Cc i sng qu kh,song song v tng lai Bn cht thc s ca Nghip Ni thm v cc i sng songsong Ba dng thi gian tri ca Tri t Dng thi gian tri ca mt 3 cht chcv ph hy45 46 47 47 49250 51 51 52 53 55 55 3. Dng thi gian tri cacc cng ng gic ng Dng thi gian tri ca s thng ln CHNG 3 NHNG THAY IBN TRONG Nhng Xc tc cho s thay i Nguyn nhn ca Bng ti trn Tri t Nhngc gng o ngc mi th ca cc ng Lm Phm Tnh Phc tp ca T Do Ch S Thc tnhtm linh Nhng xao nhng trn con ng tm linh ca cc bn Linh hn y nhn tnhtr li vi s Gic Ng S Thanh lc trn Tri t S H hng h thng min dch trongcc linh hn mt 3 S Hn gn ca cc linh hn mt 4 Cc K thut hn gn v tr liuxut Thin nh Anpha-Theta Ti lp trnh Tim thc Tha th v Bung b Liu phpGestalt vi s Hn gn tinh thn K thut Rebirthing Hi phc linh hn v Hpnht linh hn S Gii Phng cc thn th ether v thn th Astral Hn gn dngthi gian Hn gn dng thi gian ngc Kt ni dng thi gian tng lai Nhngthay i sinh hc trong cc linh hn ang thng ln Thay i T tng ca cc bn vHn gn Thn th ca cc bn Phng tin nh sng Merkabah Nhng Triu chng genca s Thng ln Nng lng Tr trung v V hn Nhng thay i i vi cc t bo ca ccbn - cc C cu ca s Thng ln Tc ng ca nhng s Chuyn i Cng i vi s Thngln Nhng thay i tm l c ch i khi cc bn i qua cc cng Gi li i sng qu khNhng hiu bit siu hnh v nhng hiu bit tm linh Cn bng vai tr ca nhngngi hng dn tinh thn Hai bc tin, mt bc li n king v Dinh dng cho nhnglinh hn ang Thng ln Cc thi Nghin v lm th no Hn gn chng Phn 1 Nhngthi nghin qu trnh Nghin Bn ng Nghin Quyn lc Nghin Tin Nghin cc thVt cht Nghin s No nhit v s Gii tr Nghin con ngi (li sng giao thiprng) 356 56 58 58 59 60 61 62 62 63 64 65 68 69 70 70 71 71 72 7373 74 75 75 76 77 79 81 83 84 85 87 88 90 93 95 96 102 102 102 102102 103 103 103 4. Nghin Tnh dc v cc mi Quan h Nghin cc nim tin Tngio Nghin vic tr nn ng Phn 2 Cc thi nghin cht Nghin thc n (n qunhiu) Nghin ng Nghin Ru Nghin Caffeine, Amphetamine v cc cht Kchthch Nghin ht thuc l Thuc bt hp php v thuc theo toa Tm tt103 103104 104 104 105 105 106 107 108 108CHNG 4 NHNG THAY I BN NGOI Nhngd thng v in t trong Mt tri v trong cc hnh tinh Cc im en, cc li la,v cc cn bo mt tri Nhng tc ng ca nhng s bin i in t ln thn th con ngiCc ng Li v cc ng Ley Tc ng ca tng con ngi ln h thng li ca Tri t Mts chi tit v s can thip bi nhng nhm thin h khc nhau nhim in t Nhngthay i i vi kh hu ca cc bn Cc trn bo, cc trn lc t v cc trn gi xoy ddi Nhng a im tt nht trnh thi tit khc nhit Kh hn v Lt li Cc vin cnhcho mt k bng h khc Lng ma nhiu v t Hn hn v lt li nh hng n s phn philng thc nh th no i v Kht trong loi ngi Nhng ni tt nht trnh lt li vhn hn Nhng trn ng t v phun tro ni la V tr v thi gian ca nhng trn ngt v phun tro ni la Nhng thay i ca ng b bin Di c khi cc thnh ph venbin Tc ng tm l ca vic nc bin dng Nhng thay i i vi ng vt v thc vtNhng thay i v nng nghip trong Tri t Mi Cc bc c th thc hnh nng nghipNhng thay i thc ti bn ngoi Nhng nhn xt kt lun110 111 112 112 115116 119 120 121 123 124 125 125 126 127CHNG 5 - NHNG M MU NI TING-STHT HAY BA T Thuyt m mu th 1 V tn cng vo trung tm thng mi th gii(world trade center) v lu nm gc Hoa K vo thng 09 nm 2001 l kt qu camt m mu. Thuyt m mu th 2 C cc k hoch cho th chin 3 khi u Trung ng.Thuyt m mu th 3 S c 3 ngy tm ti. Tri t s ngng quay141 1414127 129129 131 133 133 134 136 137 138 140142 143 5. quanh trc. Ngy v m sxo trn hon ton. Thuyt m mu th 4 Cc lc lng c ang gii ha cht(chemtrails) vo bu kh quyn ca hnh tinh ny nhm kim sot hoc tr kh huht dn chng. Thuyt m mu th 5 C mt k hoch u c ngi dn thng qua cc loivc xin gi v thuc gi. Thuyt m mu th 6 C mt chng tc ngoi hnh tinh c cang kim sot loi ngi pha sau hu trng. Thuyt m mu th 7 C mt k hoch bttt c mi ngi cy mt con chp vo di da ca h kim sot h trong mi lc. Nukhng c con chip, h khng th mua, bn hay trao i cc hng ha v cc dch v.Thuyt m mu th 8 Hi ng Ngn H ang n trn mt hm i phi thuyn mang nhngLightworker ra khi hnh tinh v chuyn h n ni an ton trong khi nhngngi cn li trn hnh tinh b xa sch (b hy dit). CHNG 6 NHNG THC TI KINHT Nhng Nn Kinh T Ca S Phn Cc Nguyn nhn gc r ca s kim sot v n p Vn ivi vic bung b vt cht S sp ca cc quc gia phng Ty Cc chi tit ca s spS sp ca nn kinh t phng ng Lch trnh s sp Cc gii php c a ra bi gii cmquyn tinh hoa Cc gii php khai sng i vi s sp ca nn kinh t Cc kim loiqu v s mang tr li chun vng Bi b cc h thng ngn hng d tr nh v li kp tai (bt ng sn) Cc loi tin t mi Ni v s ly khai Nn kinh t gic ng Mt vigi cho vic ng ph i vi s sp ca nn kinh t Nhng ni cn trnh trong sutqu trnh din ra s chuyn i kinh t Nhng a im an ton v mt kinh t trongthi k chuyn iCHNG 7 NHNG CU TRC CHNH TR Cuc i chin cui cng Phi bycc ch c ti Vt ln cc ch ngha Mt li v quyn lc c nhn Trin vng cho cccuc cch mng ha bnh v bo lc S lnh o gic ng mi Cp nht v Trt T Th GiiMi ca Illuminati Trt T Th Gii Mi (nhng ha ra l c) Ngn chn nhng ngiIlluminati en ti 5144145 146 147148150 150 151 152 153 154 156 157157 158 160 160 160 161 162 163 165 165 166 167 168 170 172 173 174176 178 180 181 6. CHNG 8 NHNG H THNG X HI S kt thc ca ch ngha tiuth Nhng vic c th m cc bn c th lm gim mc tiu th H thng y t Tng laica y hc Cc ng lc trong vic phc hi v hn gn bng phng php tng th Giaotip trong thi i in t Gii phng o c ngh nghip Cc h thng x hi gic ngCc mi quan h gic ng Tng tr ln nhau183 183 185 185 187 189CHNG 9 CCCNG NG C CH Cc lng sinh thi Cc cng ng tm linh Cc cng x Cc cu trccng ng khc Lm th no thnh lp mt cng ng Ni thm v cc Hi ng Tr li s cnbng vi t nhin Sng trong Thin ng Nhng ni tt nht cho cc cng ng thayth201 201 201 202 203 205 206 206 207 208CHNG 10 NHNG TIN B CNG NGHS dng cng ngh mt cch c trch nhim Cc cng ngh thay th ang tn ti Nnglng mt tri Thy in Nng lng gi Cc cc pin nhin liu Hydrogen Xng sinhhc Cc phng tin v my mc lai Nhng ni tt nht cho nng lng Mt tri, Gi vThy nng Nhng v tr tt nht trn mnh t Nhng v tr tt nht trn hnh tinhcho nng lng thay th Cc cng ngh mi Nhit hch lnh (cold fusion)Radionics Trng lc v in t o lng t tng Nng lng im khng (zero-point)Nhng loi thit b im khng v thit b over-unity Nng lng cho nh v cngvic Cc h thng nng nghip mi Nn kin trc khai sng Nhng vt liu xydng210 211 212 212 213 213 214 214 214 215 215 215 217 217 217 218219 220 223 224 225 226 2286190 192 194 196 198 7. Cc thnh ph catng lai Cc thit b giao thng mi Du hnh xuyn thi gian/khng gian Nhngtin b y t Ti Xy dng th gii mt 3 sau s chuyn i228 229 230 232236CHNG 11 TRT T V TR S mnh v mc tiu ca loi ngi Cc thn linh v cctinh linh Nhng Thin thn, Tng thin thn v cc v Thy Thng ln Kt ni vicc thc th ngoi hnh tinh S dnh lu ca ngi ngoi hnh tinh trong cc vnca con ngi trong s chuyn i Tr thnh cc cng dn Thin H238 238 239 241245 246CHNG 12 S SNG TRN CC TH GII KHC Pleiades Mt tri v h Mt triTri t Kim Tinh Mc Tinh Th Tinh Alpha Centauri Tau Ceti FomalhautTht Tinh (Seven Sisters) Cc Hi ng Cao cp Pleiades H thng OrionBetelgeuse Rigel Mintaka Cc Hi ng Cao cp Orion Alpha Draconis Nhngsinh mnh Draco en ti Nhng ngi Draco sng Hi ng cao cp Draco Cc Thgii Draco Zeta Reticulus Nhng ngi Essassani v Hathor Sirius SiriusA Sirius B Andromeda Cc Hi ng Nebadon Antares Nibiru Arcturus249249 249 250 250 251 252 252 253 253 254 255 255 256 256 257 257 259259 259 260 260 260 260 262 262 263 264 265 265 266 2667247 8. CcHi ng Aldebaran Cc Hi ng Alcyone Hi ng Ngn H (GalacticConfederation hay Galactic Federation) Bc Cc Lyra/Vega267 267 267268 269CHNG 13 CUC SNG TRONG TRNG THI THNG LN Mt s tm tt thm na vcc Tri t song song271 271KT LUN2748 9. LI NI U Ti bit mt s ngitrong cc bn thng khng c li ni u ca mt cun sch. Nu bn l mt ngi nhvy, Ti khn thit yu cu bn b thi quen v dnh cht thi gian c n, khi ncha thng tin quan trng gip cc bn nm c ton b ni dung. Cun sch ny lcun sch th ba ca ti, v l bn vit th hai ca ti trong s kt ni vi nhngngi hng dn tinh thn ca ti, cc ng Sng To (the Founders). Cun sch trc(Life On the Cutting Edge, v Earth Change and 2012: Message Fromthe Founders), c nhc ti vi ln trong cun sch ny, khng phi v ti munbn c nhiu hn cc cun sch , m bi v c rt nhiu thng tin thch hp i su voti thi im ny, v lp li nhiu ln cc tng c a ra trc y nhm mang n cho ccbn thng tin cp nht trong mt cun sch ln i vi nhng c gi trung bnh.Tuy th m, cun sch ny c thit k t n tn ti c lp, vi rt nhiu thng tin cgi tr cho nhng ngi cha c hai cun sch trc. Nu y l ln u tin bn n vicng vic ca ti v nhng ngi hng dn tinh thn ca ti, cc ng Sng To, th Tingh bn c cun sch ny trc v sau tr li tm kim nhng cun sch khc nhm thuc nhng thng tin cn thit. Cun sch m bn ang c trong tay (hoc ang xuthin trn mn hnh my tnh ca bn) kh l phc tp trong ngha ca n. N bao gmvn quan trng nht m chng ta phi i mt trn Tri t: tng lai tin ha cachng ta nh mt chng loi. Nhng li tin tri v d on a ra y c kho st t hunh tt c cc gc nhn c th, bao gm tm linh, siu hnh hc, khoa hc, trithc, tm l hc, sinh hc, kinh t hc, chnh tr, a vt l, v nhiu hn na. Hyngh chng ta nh nhng ngi m ang s vo con voi v c gng c c bc tranhchnh xc v con voi. Khoa hc c th l ci ui, sinh hc l ci mnh, v tmlinh l ci chn, vvTt c cc mn hc c nhng gi tr, v tt c chng cng c nhnggii hn. Chng ti hy vng bc tranh ln c th hin y s gip cc bn gn cc mnhca v tr rng ln li vi nhau.Mt bnh lun v Phng php trao truyn Thng tintrong cun sch ny n theo mt cch hi kh gii thch. Mt s ngi gi n l mknh c thc (conscious channeling), trong khi nhng ngi khc m c phnnghi ngh c th gi l vit theo cm hng. Nhng ngi hon ton nghi ng (nu hc gng c ht vi trang sch u tin m khng qung n xung trong s phn n) s cv b qua n nh l sn phm ca mt ngi in hay mt k m mng ho huyn b la dimt cch nghim trng. Ti gi phng php trao truyn l, trao truyn bng ngoicm, v nh mt s m t, y l mt s hp tc gia ci ti cao hn ca tc gi v mt ttng tp th pht ra trong cc chiu kch cao hn. Trong trng hp ny, ci ticao hn v cc chiu kch cao hn l cc cm t ch quan, nhng phn nh cc khacnh chnh xc ca Sinh Mnh chng ta v ca s Sng To. Trong cc cun sch trcca ti, ti i rt xa vo ngha ca nhng cm t ny. Trong cun sch ny, nhngngi hng dn ca ti v ti s thnh thong nhc li nhng khi 9 10. nim ny lmti li k c ca cc bn v cung cp chng cho nhng ngi mi tm hiu vn ny. Nhth, trao truyn bng ngoi cm chnh xc l ci g v n lm vic nh th no? N lmt ci g y m bt k ai cng c th lm c vi s thc hnh v vi cc phng phpthch hp? Cu tr li cho cu hi th hai l ng. Nu bn tm hiu k website cati (www.salrachele.com), bn s bit l c mt s a CD v mp3 v thin nh cthit k gip cc bn nh thc nhng kh nng cao hn ca bn. Ngoi ra, ti khuynkhch cc bn tm hiu cng vic ca nhng v thy khc tm kim cch tip cn vn ttnht cho cc bn. Trong trng hp ca ti, nng lng, t tng v s sng sut camt nhm cc linh hn, nhng ngi m ti gi l cc ng Sng To (Founders), chias nhn thc v thc ti ca h vi ti, hay c th hn, vi cc kha cnh cao hn caSinh Mnh ti. Nhng kha cnh cao hn ny ti thng tin vo tr tu cao cp cati, rt ging vi qu trnh ti mt file d liu vo mt my tnh c nhn tinternet. Tm tr cao hn (ging vi h iu hnh ca my tnh) sau t chc thngtin theo mt cch m thc (ging vi mn hnh my tnh) c th din gii c v sdng c trong mt cch thc tin. Trong cc vng quc cao hn, thi gian l rtkhc so vi trn Tri t. Trong trng hp ny, bn c th ngh l thng tin nhn ct nhng ngi hng dn tinh thn ca ti n c di dng gi v di dng thi gianthc. Trong khi iu ny rt kh gii thch theo cc t ng k thut, hy ngh v ntheo cch ny. Thng tin n v c t vo trong tm tr cao hn ca ti ri sau ct chc li (dng gi). Sau , khi n c t chc li, ti i vo mt trng thi ca sNht Th (Oneness) vi ngun thng tin v n c chuyn vo thi gian thc thngqua ti, nh th ngun thng tin c xp xp li trc thi gian v c biu hin ravi ti mt cch y trong s trao truyn. D liu c th c xem nh cc gi nnglng thng minh(intelligent energy packets) v c ghi li bng cch s dnghoc l bn phm my tnh (linh hn g bn phm thng qua ti), hoc l mt dngnghe nhn nh in thoi, video, Skype, hay trong ngi (s dng cc thit bghi khc nhau). Do bi kha cnh thi gian phi tuyn, nhng ngi hng dntinh thn ca ti hu nh lun lun c mt ti mt thi im ng quan tm, lm vicvi cc c nhn, cc nhm, hay vi ti. Mt cch c bn, ti chuyn ln sng vo nnglng ca nhng ngi hng dn tinh thn v hp nht mt phn t tng ca ti vi ttng ca h. Ti l quan trng i vi h cng nh h i vi ti, v h hc rt nhiu tti, cho d h n t mt tng th thc ti cao hn nhiu so vi Tri t. Ni mt cchkhc, h ang rung ng mt tn s cao hn nhiu so vi cc sinh mnh con ngi.Nh cc bn bit, Tri t l mt hh tinh c t do ch. Bi v chnh sch khng canthip vn c trong cc hnh tinh c t do ch, cc sinh mnh t cc chiu kchcao hn khng c php can thip mnh vo cc vn ca con ngi (ngoi tr mt vitrng hp him hoi, nh l chng li s hy dit ht nhn hay nhng tc ng lnkhc). Tuy nhin, c nhng linh hn khng nhn t c gng vi phm t do ch cacon ngi. Cng c nhng sinh mnh t cc vng quc kh cao ang l i chnh schkhng can thip, v nhng nhm ny gy ra nhng kh khn cho s tin ha ca loingi trong sut chiu di lch s Tri t. 10 11. Nhng ngi hng dn tinh thngic ng nht l nhng ngi xem chng ta ngang bng vi h. Hu ht h u khenngi chng ta dng cm ti sinh vo mt mi trng kh khn nh th ny. C mt shiu lm v nhng ngi hng dn tinh thn cn c lm r. Ch v h cc tng th khchay chiu kch khc ca thc ti th khng c ngha l h bit nhiu hn chng tatrn Tri t. Trong thc t, h c th, trong mt vi trng hp, hc c t chng tanhiu hn l chng ta hc c t h. N s kh l nguy him nu xem nhng thng tinn t nhng linh hn no l chnh xc ch bi v nhng sinh mnh tuyn b rng h nt tng th cao hn. iu ny mang chng ta n vn sng sut, mt iu m cc bn sthy c lp i lp li trong tt c cc cun sch ca ti, trong cc li dy vtrong cc s kin. Ti ngh cc bn hy yu cu mt s cu hi c bn v bn cht vcht lng ca cc thng ip nhn c qua cc knh. Mt s nhng cu hi gm: Liunhng thc th tinh thn c khuyn khch chng ta t suy ngh v kim tra litnh thc t v tnh chnh xc, hay sinh mnh yu cu s vng li i vi anh ta/cta, i vi knh thng tin, hay i vi mt li dy c th? Liu thc th c tn trngta hay c thi b trn (k c)? Liu nhng thng tin ang n t thc th ny c thcy quyn t quyt v hnh phc ca ta, hay thc y s t hy sinh v s phc tng?Thng ip c cm thy nh th no? Chuyn s ch vo thn th bn, cc bn s pht hinthy l thn th hu nh khng bao gi ni di. Nu cc bn khng cm thy d chu vmt nng lng c th, thm ch nu thng ip c din t trong ngn ng yu thng, thnng lng (v sinh mnh tinh thn hay cc sinh mnh ang truyn t thng ip )chc chn khng ph hp vi cc bn. iu ni ln rng, n l quan trng tp trungvo ni dung v gi tr ca thng ip, v khng cn tp trung nhiu vo dng mthng ip n. Cc bn hn nghe thnh ng, Nu cc bn khng thch thng ip, th nggit cht ngi mang thng ip. Trong trng hp ny, iu quan trng khng phi lcc ng Sng To (the Founders) n t tng th no (tng th 12 trong m hnh cati), hay h trng nh th no (cc v sao xanh-trng khng l trong nhn thcca ti), hay thm ch l h n t h thng sao no (chm sao Lyra/Vega). iuquan trng l cht lng ca thng ip. Khi c cun sch ny, hy t hi mnh nhngcu hi di y: Nhng thng tin ny c hu ch trong cuc sng hng ngy ca ta?Lm sao ta c th p dng chng mt cch hiu qu? Ta c th s dng nhng tng ygip ngi khc? Nhng li dy c gip ta trn hnh trnh linh hn hay khng? Tac cm thy c quyn t quyt khi p dng nhng cng c v nhng k thut c a ra y?Cc ni dung y c khuyn khch s sng to ca ta? Ti c mt xut khim nhng thmna, cc bn hy c v khm ph nhng hng i khc m ph hp vi nhng cu hi ny,khi thi gian ca chng ta trn Tri t l c gi tr v tt c chng ta u mun sdng n mt cch hiu qu nht c th. Nu cc bn thy mt cun sch khc hay mt lphc khc ph hp vi cc bn hn, xin cc bn c t nhin. 11 12. Mt ci nhn voTng lai iu ny mang chng ta n vi vn ni dung ca cun sch, nhng thay ica Tri t trong nhng nm tip theo nm 2012, vo lc cun sch ny c in, n scn t hn mt nm trc khi cnh cng th nht c m ra, lin quan n giai onxung quanh ngy 21 thng 12 nm 2012 (c bit n nh s tin ng thng hng).Xuyn sut cc ni dung, chng ti (Ti v cc ng Sng To) gi nh l tng laikhi u xung quanh thi im v tip tc tin n cng th hai (s bay ngang quaca mt sao chi vo nm 2017), n cng th 3 (s xut hin ca hnh tinh Nibiruvo u nm 2030) v s kt thc ca s Chuyn i Thin h (Galactic Shift) (xungquanh nm 2100). Xem m t chi tit trong cun Earth Changes and 2012 v3 cng v s Chuyn i Thin H. Phn ln nhng thng tin y p dng cho giai onthi gian t nm 2012 n 2030. Ti c ni cho bit rng t l chnh xc ca cc litin on l xp x 80 n 90%. iu ny c ngha l c mt sai s ng k c th xy ra.Khng c nh tm linh, nh tin tri, nh d on hay nh thn b no c th d onchnh xc 100% bi v Tri t l mt hnh tinh c t do ch. iu ny c bit ng chocc tng th c nhn. Bt k ai trong cc bn cng c th chng minh l ti d onsai n gin bng cch thay i tm tr ca cc bn v la chn khc i vi ci m ccbn c v s lm. l l do ti sao ti s s dng li pht biu sau lm r nhn nh bntrn: Nu cc bn tip tc tin trnh ca mnh m khng c s thay i trong t tng,th cc vin cnh, cc s kin v nhng s thay i c miu t trong cun sch ny sc v l cc hu qu trong nhng giai on thi gian k trn. Trong mt s trnghp, Ti c th d on nhng thay i m cc bn s lm trong t tng ca cc bn,nhng cc bn l cc sinh mnh c ch quyn vi cc thn th ca mnh v cc bn nmquyn quyt nh cui cng. Tt c mi iu chng ti lm l nhn vo cc dng thigian c th v chc chn ca tng lai v ngoi suy v trc cm, da vo nhiu yut. Tiu chun c s dng nh gi tng lai bao gm s ghi nhn l cht lng ca ttng ca mt c nhn xc nh tri nghim v thc ti ca c nhn . Nu mt t l lncon ngi ang hot ng mt tng th t tng no , nh l s hi, n l d dng d on lnhng linh hn ny s to ra cc vin cnh ng s cho n khi h hc c cch thay it tng ca mnh v di chuyn vo mt hng khc. Nhng ngi hng dn ca ti v ti cth nhn thy v cm thy nng lng. Chng ti quan st cc khun mu nng lng phtra t nhng linh hn trn Tri t v nhn cc dng thi gian c th v cc dng thigian chc chn ang bc l ra ngoi t t tng ca nhng linh hn . Trong nhngs trao truyn ny, chng ti i vo chi tit v 3 dng thi gian chc chn c tora. Ni cch khc, phn ln con ngi ang trong qu trnh to ra 3 thc titri, hay l 3 vin cnh ng thi. iu ny s c gii thch xa hn trong cc chngtip theo. Cc bn, nhng c gi yu qu, c mt phn khng th thiu trong v kchang bc l ra trn Tri t. ng bao gi tin, vo bt k lc no, rng cc bn l btlc thay i ci iu ang xut hin ra. o nh ca s chia r chnh xc l l do mcc linh hn cm thy bt lc. Nu cc bn cha khm ph ra l cc bn c kt ni mtcch phc tp v mt thit vi ton b V Tr, th rt nhanh cc bn s c c nhn thc. Thc t, iu c chng minh trong vt l lng t (thng qua nguyn l bt nh).Mc du tc ng ca bn ln th gii c th l rt nh, c bit l nhng th nm ngoimi trng trc tip 12 13. ca cc bn, tt c mi ngh ca bn, mi cm xc ca bn,v mi hnh ng ca bn, u nh hng n tt c mi th trong V Tr theo cch no .Chng ta l y quyn nng vt trn nim tin. l cc chi ch. Cc bn c th ni rngchng ta c y quyn nng khi chng ta di chuyn vt ln nim tin (nim tinrng chng ta khng c quyn nng). Mc ch ca cun sch ny l gip trao quyncho cc bn bng cch trao cho cc bn khng ch mt vin cnh v tng lai caloi ngi, m cn trao cho cc bn cc cng c, cc k thut v li khuyn thc tinv vic lm th no p ng vi nhng thch thc m c v nh cc bn s phi i mttrong nhng nm sp ti. Khng ging nhiu knh ch ni chung chung, cc ngSng To v Ti i vo chi tit v cc hng i c th t c s iu ha v s cn bng trnhnh tinh. Hu ht nhng ch c tho lun y c th thu c bi chnh cc bn. Chngti khuyn khch cc bn tm kim nhng ngun hiu bit khc cho mi phng php tpluyn hay phng php thc hnh, nhm gip cc bn hiu su hn v chuyn mn hn.Li khuyn thc tin c a ra trong cun sch ny khng c thit k bin bn thnhmt chuyn gia trong bt k lnh vc no. N ch gip ch hng cho cc bn ni mbn c th lm nhng nghin cu ring ca mnh. Mt v d l li khuyn lp t nhngthit b nng lng thay th trn vng t ca bn (nh cc my pht chy bng gi,thy nng hay nng lng mt tri). Chng ti khng trao cho cc bn cc s vnhng hng dn tng bc mt lm sao ni vi cc my i in, chy dy t cc cc pin,vv..., bi v thng tin c th tm thy c t cc ni khc. Mt vi ch c tho luny ch c th tm thy trong cun sch ny. t nht, nhng ch nh vy khng c tholun su v chi tit nh th bt k u. y l mt cun sch


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page